2015-03-30 10:42:15

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa-pedagog, računovodstveni referent

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

-pedagog

-računovodstveni referent


Osnovna škola Antuna Mihanovića - Petropoljskog Drniš