2020-04-03 15:16:00

Rezultati školskoga istraživanja: Ispitivanje stavova učenika prema virtualnoj nastavi

U Osnovnoj školi Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš virtualnu je nastavu za učenike predmetne nastave organiziralo putem društvene mreže Yammer, a koja je dio paketa Office 365 za škole.

Učenici su od 18. ožujka 2020. do 26. lipnja 2020. godine pohađali virtualnu nastavu u virtualnim učionicima kreiranim na Yammeru zbog novonastale situacije izazvane virusom COVID-19.

CILJ ISTRAŽIVANJA:

Od 27. ožujka do 2. travnja 2020. godine provedeno je istraživanje s ciljem ispitivanja stavova učenika prema virtulanoj nastavi. 

SUDIONICI:

U istraživanju su sudjelovali učenici od 5. do 8. razreda Osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš uključujući i isti uzrast učenika u trima područnim školama (Drinovci, Gradac, Oklaj).

INSTRUMENT ISTRAŽIVANJA:

Za potrebe istraživanja u alatu Google Forms oblikovan je online anketni upitnik koji se sastojao od 10 čestica zatvorenoga i otvorenoga tipa (poveznica na online anketni upitnik: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiHttBEFqNNZ1vML4OT5zDiyr62v_Uw5hiwtVme4BF9fevcQ/viewform), 

Online upitnik ukupno je ispunilo 266 učenika predmetne nastave od ukupnih 310 što čini 86% pa su rezultati vjerodostojni. 

REZULTATI:

Nakon obrade i analize rezultata istraživanja utvrđeni su sljedeći zaključci:

  • učenici su otvoreni prema novim načinima učenja, a konrektno online nastavu smatraju zabavnom i zanimljivom. Ukupno 32% učenika smatra da je online nastava zbunjujuća,
  • učenici su iskazali da im se više sviđa klasična nastava u odnosu na učenje u online okruženje,
  • učenici više surađuju u klasičnoj školi nego u virtualnoj,
  • učenici uglavnom u virtualnoj nastavi samostalno izvršavaju svoje obveze (59,4%), a 37,2% ih rješava obveze uz pomoć,
  • 39,8% učenika tvrdi da im roditelji ne kontroliraju aktivnost i izvršavanje zadaća u virtualnoj nastavi, dok 39,1% učenika tvrdi da im roditelji kontroliraju aktivnost i izvršavanje zadaća, 21,1% tvrdi da roditelji ne kontroliraju aktivnost i izvršavanje zadaća u virtualnoj nastavi, 
  • učenici su istaknuli da im više vremena oduzima učenje u virtualnoj nastavi, nego u klasičnoj školi (43,6%)
  • učenici su ocjenom od 1 do 5 ocijenili u najvišem postotku ocijenili vrlo dobrom (32%) odličnom (28,9%).

Detaljni opis, tijek i grafički prikazi rezultata uz interpretaciju dostupni su u .pdf dokumentu Rezultati istraživanja Ispitivanje stavova učenika prema virutalnoj nastavi.

autorica članka: Josipa Ivić, učiteljica Informatike


Osnovna škola Antuna Mihanovića - Petropoljskog Drniš