2020-05-26 14:56:49

Upisi u 1.razred - testiranje psihofizičkog stanja učenika

 

Utvrđivanje  psihofizičkog stanja djeteta radi upisa  u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. obavit će se na sljedeći način:

 

 • Roditelj prije dolaska na testiranje treba djetetu izmjeriti temperaturu.
 • Roditelj ne dovodi dijete u ustanovu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19.
 • Roditelj ne dolazi u pratnji djeteta ako ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19. (prema uputama HZJZ)
 • U navedenim slučajevima kontaktirati stručnu službu škole zbog dogovora o promjeni termina testiranja.

 

 • Djeca će biti podijeljena u manje grupe
 • Svako dijete treba ponijeti sa sobom olovku i gumicu
 • Roditelji i djeca će biti dočekani na ulazu u školu.
 • Roditelj i dijete zadržavaju distancu od najmanje 1,5 metra u odnosu na druge roditelje/skrbnike i djecu.
 • Djeca u školu ulaze bez roditelja, uz pratnju stručne službe
 • Roditelji će dobiti upitnik o razvoju djeteta, kao i anketne listove o pohađanju izbornih predmeta vjeronauka i informatike. Iste trebaju ispuniti dok su djeca u školi na testiranju (ponijeti vlastitu kemijsku). Nakon završetka testiranja roditelji popunjene upitnike predaje stručnoj službi.

 

Raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta je slijedeći:

 

 1. Za školu OKLAJ ispitivanje će se obaviti 28. svibnja 2020. (četvrtak) u 8:30 sati u prostorijama PŠ Oklaj.

 

 1. Za školu DRINOVCI ispitivanje će se obaviti 29. svibnja 2020. (petak) u 08:30 sati u prostorijama PŠ Drinovci.

 

 1. Za školu GRADAC ispitivanje će se obaviti 5. lipnja 2020. (petak) u 8.30 sati u prostorijama PŠ Gradac.

 

 1. Za MATIČNU ŠKOLU DRNIŠ ispitivanje će se obaviti u prostorijama OŠ Drniš za djecu čija prezimena počinju slovom:

A, B, Ć..........................     9.lipnja 2020. (utorak) u 9.00 sati

Č, D, Đ, E, G, J, L  ..........    10.lipnja 2020. (srijeda ) u 9.00 sati

K, M, N ...........................    12.lipnja 2020. (petak) u 9.00 sati

P, S, T...................   15.lipnja  2020. (ponedjeljak) u 9.00 sati

V, Ž ...........................   16.lipnja 2020. (utorak) u 9.00 sati

           

 1. Za PŠ SIVERIĆ, ispitivanje će se održati u prostorijama škole Drniš 16.lipnja 2020. (utorak) u 9.00 sati

 

 1. Za PO PAKOVO SELO  ispitivanje će se održati u prostorijama škole Drniš 16. lipnja 2020. (utorak) u 9.00 sati

S djetetom je obvezno prisustvo jednog roditelja ili staratelja. Roditelji su dužni pridržavati se gore navedenog rasporeda ispitivanja.

 

 

 

                                                                                 


Osnovna škola Antuna Mihanovića - Petropoljskog Drniš