2019-10-21 21:16:41

Dječji tjedan

Od 7.10. do 13.10. 2019. učenici naše škole obilježili su Dječji tjedan. 7.10.2019. učenici četvrtih razreda i njihove učiteljice Jadranka Matić i Mladenka Sučić posjetili su gradonačelnika Josipa Begonju. Učenici su postavljali konstruktivna pitanja na koje je gradonačelnik odgovarao. 

9.10. 2019. na gradskom trgu Poljani učenici četvrtih razreda sa svojim učiteljicama Jadrankom Matić i Mladenkom Sučić demonstrirali su "Igre naših djedova i baka".

Igre su demonstrirane na devet stanice: 

1. Neka nije, neka puca

2. Crvena kraljica

3. Preskakanje vijače

4. Školica

5. Kotrljanje obruča

6. Na kariće

7. Piljenje

8. Boja

9. Lončići

Učenici od 1. do 3. razreda sudjelovali su u igrama prema osobnim željama. 


Osnovna škola Antuna Mihanovića - Petropoljskog Drniš