2019-03-15 10:47:24

Cvijeće je crveno

U sklopu nastavnog sata hrvatskoga jezika učenici osmih razreda upoznali su se s pjesmom ,,Cvijeće je crveno,,. Kroz analizu lirske pjeme učenici su proučavali temeljna ljudska prava polazeći od činjenice da nas različitost spaja, a ne razdvaja.

 

Na nastavnom satu učenici usmenom diskusijom došli do zaključka da smo svi jednaki, ali da je naše viđenje svijeta oko sebe različito. Kako bi dokazali da svatko od nas ima različit pogled na svijet, učenici su izrađivali svoje idelano mjesto stanovanja i time dokazali da u životu nismo svi isti te da se razlikujemo u shvaćanju svijeta i društva koje nas okružuje.


Osnovna škola Antuna Mihanovića - Petropoljskog Drniš